Geschiedenis:

SARAI ASER is opgericht in 1997 met als doel maatschappelijk  verantwoord te ondernemen, om kansarme mensen (met name kinderen) in derdewereld landen een waardige bestaan te geven o.a. :

* Educatie * Psychologische zorg
* Gezondheid * Care to care familie counselors
De Sociale bewustwording en sociaal betrokkenheid is een missie.

Missie: Gericht op kinderen in ontwikkelingslanden om hen een beter bestaan te geven (creëren) en daarmee hun dromen vorm en structuur te geven.
Visie: Door onze visie en maatschappelijk verantwoord ondernemen een inspiratie bron te zijn voor onze klanten, jong en oud, en voor onze medewerkers.

Sarai Aser heeft als doel om ook andere bedrijven te motiveren financiële middelen in te zetten ter ontwikkeling van deze programma’s.